Vanzari rate sau leasing echipamente ITIn cazul in care, din diverse motive, nu dispuneti de fondurile necesare achizitionarii echipamentelor dorite, insa aveti nevoie de acestea pentru activitatea Dvs, va recomandam achizitionarea printr-o finantare bancara/non-bancara (colaborare cu un broker de credite agreat) , in leasing, rate direct la noi (firma noastra).


Si in acest caz va venim in ajutor cu solutii flexibile si avantajoase de finantare prin partenerii nostri Grenke Leasing sau Motoractive.
 

Avantajele de care beneficiati Dvs in cazul finantarii:


1. Finantare prin leasing

  • Avans necesar 0%;
  • Raspuns rapid la cererea Dvs (maxim 24 ore pentru cererile sub 25.000 euro);
  • Rata constanta (EUR) pe durata contractului astfel incat se pot planifica costurile pe o perioada indelungata;
  • Acte necesare minime;
  • Asigurare electronica valabila in toata Europa;
  • Rate trimestriale, asigurare anuala pentru cheltuieli bancare reduse si contabilitate simplificata;
  • Plata chiriei este deductibila total (in cazul inchirierii);
  • Bonitatea financiara a firmei Dvs nu este afectata deloc in cazul inchirierii;
  • Economisirea capitalului firmei;
  • Confidentialitatea informatiilor garantata

Pentru mai multe detalii: Emanuel Stoica, 0733 081 19

2. Finantare bancara/non-bancara (colaborare cu un broker de credite agreat)

Pentru mai multe detalii: Catalin Butiseaca, 0722 215 867

3. Rate direct la noi (firma noastra)

Pentru mai multe detalii: Office, 021 420 5093

 

Valoarea minima a finantarii: 1.075.001 lei.
Valoarea maxima a finantari: 6.450.000 lei.


Pot aplica intreprinderi cu activitate de productie si cu minim 10 salariati. Maxim 249 salariati.

Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic  si a altor solutii on-line pentru afaceri.
Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
Pentru  microintreprinderi  (0-9 salariati) cu aproape orice domeniu.
 
Solicitantul eligibil in sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care indeplineste urmatoarele criterii:
 
1. Solicitantul este inregistrat la Registrul Comertului ca societate comerciala si opereaza pe teritoriul Romaniei;
 
2. Solicitantul este microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie, definita astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare(infiintata in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare);
 
3. Solicitantul este direct responsabil de pregatirea, managementul si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat.
 
4. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelasi tip de activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare. In acest caz, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate; 
 
5. Solicitantul nu se afla in dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul pentru recuperarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul Oficial (CE)  nr. C244/01.10.2004[1]; 
 
6. Solicitantul nu inregistreaza obligatii bugetare nete mai mari de 1/12 din totalul obliga�iilor datorate in ultimele 12 luni în cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF; 
 
7. Solicitantul nu inregistreaza obligatii bugetare nete mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru  in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale;
 
8. Solicitantul nu a beneficiat in ultimii doi ani fiscali si in anul in curs de ajutor „de minimis” care, cumulat cu suma pe care o solicita, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 Euro. In cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului „de minimis” care poate fi acordat beneficiarului pe o perioada de trei ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul în lei). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul a fost obtinut din surse nationale sau comunitare;
 
9. Solicitantul inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat;
 
10. Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin/decizie nu a fost deja executat/executata[2] sau, in cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
 
11. Solicitantul nu se afla in situatia de insolventa, lichidare, dizolvare, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare; afacerea sa nu este condusa de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitatilor sale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;
 
12.  Solicitantul nu desfasoara si nici nu va desfasura pe perioada implementarii proiectului activitati intr-unul din domeniile / sectoarele excluse; 
 
13. Solicitantul nu desfasoara si nici nu va desfasura pe perioada implementarii proiectului activitati in domeniul pornografiei si al jocurilor de noroc, precum si cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale în vigoare.
 
Pentru mai multe detalii despre finantarea in rate / leasing, va rugam sa ne contactati.